Associació jubilats
d'ajuda al menor

Adaptació en quan a horaris, grups i espai al temps COVID

La situació actual ens ha obligat a readpatar la distribuició de l'aula de la següent manera: