Associació jubilats
d'ajuda al menor

Memòria Ajuda’m 2022/23

INDEX

1. Actuacions prèvies

2. Objectius aconseguits (tasques pendents del curs anterior)

3. Recursos

4. Memòries per projectes

4.1 ABC

4.2 Boca sana

4.3 Berenars saludables

4.4 Llegir m’ajuda

4.5 La vista

5.- Propostes de millora

 

1.-ACTUACIONS PRÈVIES.

Cal destacar que enguany posàrem en marxa dos projectes ben encoratjadors i ben il·lusionants per a tots i totes nosaltres. Per una banda el de LA VISTA, que dúiem en les propostes de millora del curs anterior i sí que hem aconseguit. Per altra, el projecte LLEGIR M’AJUDA amb la col·laboració de l’AELC.

Hem realitzat, com cada any

S’ha continuat  el treball en el foment d’hàbits en temes de:

  1. Ordre i pautes a l’hora de realitzar les seues tasques. Treballant en equips mesclant els cursos i les edats per a tractar de crear lligams entre ells i elles i també amb nosaltres
  2. Salut, higiene i alimentació. Ordre en els seus atifells personals.
  3. En Medi ambient insistint en la correcta separació de deixalles.
  4. B.NI. (Presentació del projecte als empresaris comarcals; aquests varen fer una aportació econòmica de 485€)
  5. E.V.E.N Presentació de la nostra associació a les jornades que va organitzar l’ajuntament. Reunions a les quals assistien ONG’S i associacions a nivell europeu. L’Ajuntament ens va proposar que presentàrem el projecte com a una ONG d’àmbit local

 

2.- OBJECTIUS ACONSEGUITS (TASQUES PENDENTS DEL CURS ANTERIOR)

Objectiu general

Hem donat enguany prioritat als temes alimentaris. Reprenent el tema dels berenars saludables com abans de la pandèmia.

El projecte és viu i anem adaptant-nos en funció de les necessitats que anem detectant. Els que vam proposar com a millora el curs anterior els valorem a continuació:

 

Ampliació de l’espai de la biblioteca.

Parcialment Aconseguit

Regalar llibres mitjançant algunes dinàmiques (aprofitant regals de reis i altres) En les sessions de foment lector

Aconseguit

Treballar commemoracions relacionades amb valors, costums i tradicions

Conéixer, també, el calendari Ramadan per adaptar-nos a eixa realitat.

Aconseguit

Reprendre activitats en gran grup. Eixides, cinema, xarrades d’escripors…i totes les que puguen anar sorgint. Aquestes s’han fet en dimecres.

Aconseguit.

(no hem anat al cinema)

Reprendre els berenars  casolans.

Aconseguit

Crear una pàgina de Facebook per tal de difondre les nostres activitats i que l’associació puga implantar-se en altres localitats.

Aconseguit

Arreglar l’arxiu. Fer un registre, per cursos, de l’alumnat que hem atès.

Parcialment

 

Parlar amb les òptiques del poble per demanar la seua col·laboració en revisions visuals.

Aconseguit

Demanar a l’Ajuntament reforma de la cuineta i que ens incloguen en la seua APP.

Aconseguit

Proposar nous socis col·laboradors.

Aconseguit

 

3.-RECURSOS.

 - L’Ajuntament ens proporciona una subvenció econòmica, el local, neteja, wifi...  també facilita, al nostre alumnat, l’assistència a tallers d’anglès per alumnes de l’IES i tallers d’estiu per a Primària (enguany 1 d’anglès i 5 de Primària)

- Els berenars, l’empresa Mas y Mas (veure el projecte BERENARS SALUDABLES).

- L’empresa Rolser organització i despeses del viatge a Dénia..

- Creu Roja les motxilles i el material fungible que repartim.

- Els dinars de germanor del curs, el restaurant Los Arcos.

- Antonia Server ens ha regalat material de llibreria.

- Persones particulars: joguines i llibres en bon estat. I ens preparen algun berenar especial.

- Amb recursos propis preparem lots de Nadal per a cada família i joguines. I per Pasqua regalem esportives i calcetins.

- La clínica Avellà ha dut a  terme, per segon any, el programa BOCA SANA que expliquem després i ens ha proporcionat material  per a la higiene dental.

- Per part de l’òptica Costa, revisions oculars.

- BNI 485 euros i EL Vestidor de Yolanda roba per a les xiquetes majors.

- A final de curs es reparteixen els excedents del que queda de berenars entre les famílies.

- Hem fet una donació d’ enciclopèdies a la Mezquita de Pedreguer.

 

4.- MEMÒRIA PER PROJECTES.

4-1 El PROJECTE A, B, C… s´ha desenvolupat des d’Octubre de 2022  a Maig de l’any 2023 tal i com es va proposar en la seua temporalització, calendari i equips de mestres en les reunions de coordinació que vam tindre en setembre. Hem intentat posar en valor la diversitat, el respecte a les diferències, i l’augment de l’ autoestima.

Enguany ja s´ha tornat a treballar en equips, superant les circumstàncies de la pandèmia.

Equips de Mestres

Enguany l’equip de mestres ha estat format per 14 mestres. A més a més, 4 voluntaris que han assistit a ajudar a preparar berenars; 1 psicòloga i 1 professora de art teràpia que han assistit segons les necessitats.

S’han atès un total de 22 xiquets/es que han estat agrupats per edats i, en algunes activitats, en gran grup per tal d’afavorir interaccions.

S’ha dut un registre senzill d’assistència, incidències i altres qüestions destacables que afecten a la resta d’equips de Mestres i que ha funcionat com a vincle ràpid i eficaç de coordinació. (ANNEX I)

S’ha encetat l’arxiu d’expedients, perquè estiguen a l’abast del que vulguem consultar.

S’ha impulsat l’ús de les TIC amb les  tauletes digitals

Els treballs de murals i/o de commemoracions s’han realitzat de forma conjunta, aportant-hi idees comuns. El resultat ha estat exposat durant tot el curs.

En les eixides s’ha procurat la bona interacció entre totes i tots

 

4.2 BOCA SANA

 El treball previ a la realització de la jornada comporta enviar informació a les famílies, enviar el document de conformitat i que el duguen signat.  Es convoquen en tres torns, i venen acompanyats per algún familiar adult que és qui rep la informació detallada.

El dia 23 de març ve Rosa Avellà i Artigues (46/2409) de la clínica Dental Avellà d’Ondara. Comença la sessió mitjançant consells i recordatori de les pautes que ja van donar el curs passat tant a famílies com a xiquets/etes; posa pel·licules per motivar a raspallar-se les dents, sobre d’higiene bucodental i prevenció de càries i patologies associades a una mala higiene oral.

Seguidament realitza una exploració individualitzada; Ens proporciona raspalls, flúor (programa de fluor setmanal), pasta dental i pastilles per ajudar a detectar el sarro. A més a més, ha proporcionat informació a les famílies sobre la salut de cada xiquet o xiqueta, anotant les observacions en la fitxa acumulativa que ja tenim del curs passat.

També informa dels/de les que cal que acudesquen al centre de salut per ser atesos per dentistes infantils.

 

4.3 BERENARS SALUDABLES

Aquest curs 2022-23 vam iniciar el projecte “Berenars saludables”, que recollia la insatisfacció del tipus de berenars a què les mesures higièniques derivades de la pandèmia ens havíem aconduït. L’espurna la va posar la nutricionista Glòria Baydal de Dinupe Dietista-Nutricionista (CV00669), qui en una reunió informativa amb xiquets i xiquetes a l’inici de curs va posar en evidència algunes mancances i alguns excessos en els productes que consumíem habitualment.

Com a conseqüència de tot això, vam elaborar el “Projecte berenars saludables” i vam començar la seua l’aplicació de seguida.  Aquests són els canvis que s’han introduït al llarg del curs:

Tots aquests canvis ens fan pensar que ha estat aconseguit l’objectiu principal del programa: els berenars han millorat substancialment. Sens dubte, aquesta millora no haguera estat possible sense, d’una banda, la col·laboració de l’empresa MASYMAS, que ha acceptat els canvis en les comandes de productes; d’altra banda, la participació de persones dedicades exclusivament  a la preparació (Antonia, Àngels, Joan i Escarlata) ha permès incorporar berenars saludables i divertits, que òbviament necessiten més dedicació. I, per descomptat, la implicació de tot l’equip d’AJUDA’M.  

Adjuntem els llistats de compres mensuals de l’empresa MASYMAS. ANNEX II

Sempre amb l’ànim de millorar, fem les següents propostes que figuren en l’apartat PROPOSTES DE MILLORA:

 

Després de la reunió amb Glòria es va treballar la classificació d’aliments a través de murals.

 

4.4 LLEGIR M’AJUDA

En iniciar el curs 2022-23 vam valorar la conveniència de col·laborar en el projecte de foment lector que l’Associació d’Escriptors en Llengua catalana (AELC) desenvolupa des de fa anys, en col·laboració amb diversos Casals d’Infants del Raval de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Salt…, atès que els seus objectius de reforçament del vincle emocional entre els lectors, els autors i els llibres, d’ajuda a nens i famílies vulnerables per tal d’accedir al món cultural i a la integració en l’entorn sociocultural on viuen eren plenament coincidents amb el treball de la nostra associació

És per això que vam decidir d’afegir-nos a aquesta iniciativa, a partir de l’inici del 2023, en base a aquesta proposta general de funcionament:

  1. Hom faria una sessió mensual, els dimecres de la darrera setmana de cada més durant el període escolar (gener, febrer, març, abril, maig, setembre, octubre, novembre i desembre) de 17:30 a 19 hores.
  2. El llistat, elecció i distribució dels escriptors es faria conjuntament amb l’AELC, que hauria de comunicar la possibilitat de participar-hi als seus associats i fer-los saber els criteris de participació. L’oferta es dirigiria prioritàriament als escriptors valencians (o de les comarques més properes a la nostra) per tenir una major facilitat de desplaçament i unes despeses menors.
  3. D’acord amb els objectius bàsics de l’associació, seria important que s’informés als autors sobre els criteris bàsics en l’elecció dels contes o llibres: respecte a la diversitat, empoderament dels col·lectius desafavorits, intercanvi de cultures, potenciació del coneixement de la llengua del país, acostar els infants i joves al món dels llibres i de la literatura…
  4. Els infants i joves participants en les nostres activitats es mouen en una franja d’edats que va del 6 als 14 anys i són, en una gran majoria, immigrats (Sahara, Marroc, Romania, Hongria, Sud-Amèrica…) i en situació de risc d’exclusió social. Per això consideràvem molt important obrir l’activitat a la resta dels infants i joves del poble que vulguessen acompanyar-los (companys de classe, amics…) i que les sessions es realitzaren a l’espai on desenvolupem normalment les activitats, contribuint d’aquesta manera a crear un àmbit de confluència entre els uns i els altres.

Aquesta proposta va ser acceptada per l’AELC, de manera que després de realitzar les tasques prèvies d’informació i selecció d’escriptors participants es va concretar un programa d’intervencions per tot l’any, que es va poder iniciar a partir de febrer de 2023:

LLEGIR M’AJUDA

(LES ESCRIPTORES I ELS ESCRIPTORS ENS VISITEM)

DATA

AUTORA/AUTOR

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

22-II

Pepa Guardiola

Pepa Guardiola i les seues històries fabuloses

 

29-III

Ester Vizcarra

Amaga’t dels drons! Aventura a un futur ¿possible?

 

26-IV

Carles Cano

Poemes i contes amb Carles Cano

 

31-V

Mari Carmen Saez Lorente

Parlem de llibres amb titelles

 

27-IX

Tomàs Llopis

Bastard

 

25-X

Miquel Puig Cuadau

Des del forat del pany

 

29-XI

Anna Boluda

Una família ben especial

 

13-XII

Francesc J. Pou

        Juguem a fer POUemes

 

 

Encara va restar un nombre d’escriptors que ho van sol·licitar i no han pogut programar-se enguany, per la qual cosa hem acordat amb l’AELC  que programarem les intervencions del segon i tercer trimestre, ja en 2024, prioritzant aquestes autores i autors que ja van expressar la voluntat de participar-hi.

Les sessions s’han desenvolupat els dimecres de la darrera setmana de cada mes. Començaven a les 17.00 h amb un berenaret, al qual seguia la intervenció de l'autor/a fins a les 19.00 h, aproximadament. Després de cada sessió s’ha fet una exposició de llibres i aquests s’han regalat als xiquets i xiquetes assistents.

La valoració realitzada en la darrera reunió de fi de curs ha estat molt positiva tant pel que fa a la qualitat i adequació de les intervencions, com per la participació, per la qual cosa demanarem a l’AELC la continuació del projecte en els propers anys.

Previ a la visita de l’autor/a es treballa sobre la seua biografia i obres. Es realitzen dibuixos i treballs que finalment seran entregats a l’escriptor/a el dia de la seua intervenció. Així com les revistetes de La Sala on apareix la persona esmentada.

 

4.5 LA VISTA.

La proposta que li vam fer a Adelia de l’Òptica Costa fou acceptada de forma immediata i molt positiva

Previ a la visita es va enviar a casa un full informatiu. Les famílies havien de signar la conformitat.

El dia 3 de maig vam visitar l’òptica Costa acompanyats per algun adult de cada una de les famílies.

Van ser citats en tres torns.

Dos (germans) no van acudir. Es va fer una revisió a cada xiquet o xiqueta; anotant els resultats del que es va observar i informant a les famílies així com aconsellant-los sobre les mesures a prendre en els casos que fos necessari.

Van participar 14 alumnes.

Les observacions les plasmarem en una fitxa de seguimet individual. També caldrà, a setembre, recordar-los si han visitat algún oculista les persones a les que se’ls va detectar alguna deficiència o necessitat


5. PROPOSTES DE MILLORA (CURS 23-24)

El projecte es desenvolupa en funció de les necessitats que s’han detectat i que es proposen com a millora, llistats a continuació:

Considerem prioritari seguir acondicionant el RACÓ DE LECTURA. Li farem a ROLSER aquesta proposta. Procurar abastir  de llibres la nostra biblioteca. Biblioteca de Dénia. Editorial Bromera. Mari Carmen Sáez.

 

Per tal de que les activitats lliures i tallers estiguen més integrades i formen part de dies d’assistència regulats, es proposa que es programen en dijous. Que els dijous vinguen tots a l’escoleta i que es reforce eixe dia amb major número de professorat. (Tallers proposats 1)

 

Tindre actualitzat el web. Antonio Costa i Txema seran els encarregats.

 

Utilitzar les tauletes per l’estudi de l’anglés.

 

Proposem repartir les tauletes entre els més majors de manera que cadascú siga responsable de la seua càrrega i manteniment

 

Planificar les activitats d’esbarjo.

 

Enviar cartes d’agraiment a persones, empreses i institucions que ens donen suport. (persones i institucions 2)

 

Als 10 anys es farà un reconeixement a les persones que formen i han format part de la història de la nostra associació. Fer també jornada de portes obertes.

 

Iniciar el procediment d’actualització del estatuts: canvi domicili, ampliar àmbit d’edats fins tota l’etapa obligatòria, ampliar a 5 anys la duració de cada equip directiu.

 

Veure si podem accedir a les subvencions de diputació.

 

Participar en la fira d’associacions del poble.

 

Reprendre els berenars  casolans. Se li proposarà a MASYMAS, fer les comandes setmanals per tal de que es puga tindre fruita i fiambres que dificilment aguanten un mes. Cal introduir el pa integral.

 

Augmentar el consum de fruita de temporada i de plàtans. Per això, proposem acurtar la periodicitat de les comandes: passar-les setmanalment.

 

Augmentar el consum de iogurts naturals.

 

Consum total de pa de forn. Insistir en el pa integral.

 

Incorporar l’alumnat en l’elaboració de berenars.

 

Planificar les compres que s’hauràn de fer fins desembre de 2023.

 

 

1.Propostes de tallers:

  1. Ajuntament, Serveis Socials, MasyMas, Rolser, Arcos/Tresmall, Antonia Server, Clinica Avellà, Òptica Costa, Gloria Baydal, Àlex Puido, AELC, BNI, Vestidor Yolanda, Biblioteca Dénia i Josep Ahuir.