Associació jubilats
d'ajuda al menor

Memòria Ajuda’m 2021/22

MEMÒRIA DEL PROJECTE A, B, C…

El PROJECTE A, B, C… s´ha desenvolupat des d’Octubre de 2021 a Maig de l’any 2022 tal i com es va proposar en la seua temporalització, calendari i equips de mestres. Hem intentat posar en valor la diversitat, el respecte a les diferències, i l’augment de l’ autoestima.

Ens hem hagut d’adaptar a les actuals condicions del COVID. Respectant en tot moment la normativa.

Al ser grups reduïts i que no venien tots els dies, hem pogut atendre més xiquets/etes també adaptant-nos a la demanda, procurant que ningú es quedara sense atenció

INDEX

1.- Actuacions prèvies

2.- Objectius aconseguits

3.- Tasques pendents del darrer curs

4.- Metodologia

5.- Recursos

6.- Cronograma i assistència

7.- Equip de Mestres

8.- Propostes de millora

1.-Actuacions prèvies.

Reunions amb les treballadores socials per tal d’actualitzar dades i explicar la nostra tasca.

Reunions amb les empreses col·laboradores, a les quals donem còpia del treball realitzat i de les necessitats per al present curs. Masymas no va posar cap problema a l’hora de que foren més usuaris i, en conseqüència, els berenars que ens proporcionen puguen resultar de major cost econòmic. Per part de Rolser se li demanen 4 tablets perquè considerem que és una eina més ràpida, moderna i funcional, també la realització enguany del viatge que teníem pendent que va resultar molt enriquidor. Totes dues peticions foren ateses.

Presentem el projecte a l’Ajuntament, així com a Los Arcos, l’empresa que en obsequia amb els dos dinars de germanor de cada curs.

S’ha continuat el treball en el foment d’hàbits en temes de:

 1. Ordre i pautes a l’hora de realitzar tasques escolars.
 2. Salut, higiene i alimentació.
 3. El Medi ambient, la reducció i separació de deixalles. Seguint amb el programa que enguany ha encetat l’Ajuntament.

2.- Objectius aconseguits

Objectiu general

Aquest objectiu sempre serà parcialment aconseguit perquè va incorporant-se al programa alumnat nou:

Hem atés i tractat de minimitzar les diferències de rendiment escolar, alimentàries i de socialització entre xiquets i xiquetes.

Hem encetat la creació d’un espai de promoció de salut, participació i convivència, així com el tractament dels valors en general i, específicament, els mediambientals.

Els dimecres s’atén en grups reduït alumnat que la psicòloga considera necessàri per les seues característiques específiques. Es treballen bàsicament habilitats socials. Durant les vacances de l’estiu, Herminia seguirà atenent de manera puntual i prèvia cita, l’alumnat que ho necessite.

S’han aconseguit les tasques que quedaven pendents de la memòria anterior.

3.- Tasques pendents.

Llevar el projector i posar antivirus a l’ordinador principal

Aconseguit

Activar pag. Web

Aconseguit

Coordinació amb els tutors/es de les escoles

Aconseguit

Demanar a l’Ajuntament que ens redacte una carta de presentació de la nostra Associació per tal de demanar suport a altres associacions.

Anar a Xaló a presentar la nostra associació a l’associació Charity Shop

Aconseguit

Ordenar i donar vida a la biblio

Aconseguit

Arreglar l’arxiu. Fer un registre, per cursos, de l’alumnat que hem atés.

Parcialment

Avaluar els resultats, modificant els aspectes que ho necessiten, acudint, de nou, al criteri de Serveis Socials i al professorat dels xiquets i xiquetes que estiguem atenent

Aconseguit

Dinamitzar i impulsar els hàbits d’higiene

Aconseguit

4.-Metodología.

S’ha treballat molt de manera individualitzada per les circumstàncies de la pandèmia.

S’ha impulsat l’ús de les TIC amb les tauletes digitals.

Ens hem adaptat a les necessitats escolars i emocionals (grups reduïts de treball d’habilitats socials i treball de les emocions a través de l’art)

S’ha dut un registre senzill d’assistència, incidències i altres qüestions destacables que afecten a la resta d’equips de Mestres i que ha funcionat com a vincle ràpid i eficaç de coordinació.

(S’adjunta anex)

5.-Recursos

- El Col·legi Públic L’Alfàs ens ha proporcionat el tauló pel racó de la biblio. Així com recursos manipulatius i quadernets de treball.

- L’Ajuntament proporciona el local, neteja, wifi... a més a més d’unes ajudes per a l’assistència a tallers esportius de Pilota Valencian, tallers d’anglés per alumnes de l’IES i tallers d’estiu per a Primària.

- Els berenars, l’empresa Mas y Mas (veure annexos).

- L’empresa Rolser 4 tauletes digitals.

- Creu Roja les motxilles i el material fungible que repartim.

- Els dinars de germanor del curs, el restaurant Los Arcos.

- Persones particulars: joguines i llibres en bon estat. I ens preparen algun berenar especial.

- Amb recursos propis preparem lots de Nadal per a cada família i joguines. I per Pasqua regalem esportives pasqüeres i calcetins. Tambè s’adquireixen noves cubetes per a arxivar materials individuals.

- La farmàcia Herminia Miralles ens ha proporcionat material per a la higiene dental.

- La clínica Avellà ha dut a terme, per segon any, el programa BOCA SANA que expliquem després.

- Per part de l’ONCE, visita d’especialistes que ens assessoren i proporcionen programes informàtics per tal d’atendre a una alumna amb dèficit visual.

- A final de curs es reparteixen els excedents del que queda de berenars entre les famílies.

- Hem fet una donació de mobiliari escolar i enciclopèdies a la Mezquita de Pedreguer.

6.- Cronograma i assistència

S’ha seguit el que estava programat.

7.- Equips de Mestres

Enguany l’equip de mestres ha estat format per 14 persones incloent la psicòloga que ve els dimecres, una especialista en art teràpia i un voluntari que ens ajuda en l’anglés. Cada dia d’atenció ha participat un grup de 3-4 mestres. (veure fulls d’assistència).

Projecte 22-23

El projecte es desenvolupa en funció de les necessitats que s’han detectat i que es proposen com a millora, llistats a continuació:

8.- PROPOSTES DE MILLORA

 1. Ampliació de l’espai de la biblioteca. Contemplar la possibilitat d’apropar l’armari de llibres al racó de la biblioteca i seguir regalant llibres mitjançant algunes dinàmiques que anirem desenvolupant.
 2. Treballar commemoracions relacionades amb valors.
 3. Conéixer, també, el calendari Ramadan per adaptar-nos a eixa realitat.
 4. Reprendre activitats en gran grup. Eixides, cinema, xarrades d’escripors…i totes les que puguen anar sorgint. Aquestes es dessenvoluparien en dimecres.
 5. Reprendre els berenars
 6. Planificar les compres que s’hauràn de fer fins desembre de 2022.
 7. Organitzar els grups/dies i equips de treball del curs vinent.
 8. Valorar si fem una página de Facebook per tal de difondre les nostres activitats i que l’associació puga implantar-se en altres localitats.
 9. Seguir amb les col.laboracions amb altres entitats: Creu Roja,col.legis, sanitat, Ajuntament, empreses...
 10. Parlar amb les óptiques del poble per demanar la seua col.laboració en revisions visuals/auditives.
 11. Demanar a l’Ajuntament reforma de la cuineta i que ens incloguen en la seua APP.
 12. Informar-nos d’activitats a Baleària per a xiquests i demanar a Rolser l’assistència a lguna d’elles.
 13. Proposar nous socis col.laboradors.

PROGRAMA D’HIGIENE ORAL “BOCA SANA”

Els dies 17 i 19 de maig ha acudit Rosa Avellà i Artigues (46/2409) de la clínica Dental Avellà d’Ondara i ha desenvolupat un programa individualitzat d’higiene bucodental i prevenció de càries i patologies associades a una mala higiene oral, complimentat amb una exploració individualitzada. Ens proporciona raspalls, flúor, pasta dental i rellotges d’arena per a controlar el temps òptim de neteja. Ha donat explicacions a cada familia sobre la salut de cada xiquet o xiqueta.

PROPOSTA DE MILLORA:

Procurar que les families es preocupen d’acudir al Centre de Salut per tal de que demanen cita per a fer els tractaments, donat que aquest servei és gratuit fins els 14 anys

Agraïments

Com sempre, agrair a totes les empreses i entitats que ens donen suport.