Associació jubilats
d'ajuda al menor

Arteràpia en AJUDA'M

Des de fa un temps s'ha introduït en l'associació l'art com a mitjà que ajuda als xiquets y les xiquetes a expressar vivències i emocions.

S'ha treballat a partir de propostes o dibuicos lliures sempre acompanyats per una professional que, mitjançant l'observació i la reflexió, ajuda a trobar el camí o a resoldre cruïlles.

Pintar, dibuixar, modelar, fer teatre, etc. per a un xiquet és un joc i, per tant, una forma d'expressió simbòlica. En el procés s'expressen en llibertat pors, desitjos, frustracions, experiències, en definitica, mons interns que no es podrien manifestar d'altra manera.

En AJUDA'M hem pintat, dibuixat i modelat. Ens hem posat en la pell d'animals y ens hem comunicat com ells. Hem creat personatges.

També s'han realitzat actuacions individuals en alguns casos, fins on hem pogut arribar.

Arran del projecte de l'obra de teatre, hem creat personatges lliures, alguns modelats en plastilina, material que facilita la interacció i la transformació.

En altre ordre de coses, s'ahn realitzat visites comentades a exposicions d'art contemporàni. Amb esta activitat han pogut conéixer diferents formes d'expresar, mitjantçant l'art, vivències personals o reivindicacions socials. També s'ha propiciat el diàleg, ja que han pogut reflexionar i donar opinions o inclús crear ponts amb experiències pròpies.