Associació jubilats
d'ajuda al menor

Avís legal

En compliment d’allò establert en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació (en davant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precisa i inequívoca, tant als destinataris del servici com los òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de servicis de la societat de la informació: